Danh mục in ấn

<p>Decal 7 màu / tem bể<br></p>

Decal 7 màu / tem bể

Cung cấp tem bể, tem 7 màu phù hợp công dụng chống giả sản phẩm.
<p>Nhãn vải satin / ruban <br></p>

Nhãn vải satin / ruban

Cung cấp và in ấn nhãn satin hay ruban, ứng dụng làm phụ kiện may mặc. Giá cả cạnh tranh.
<p>Niêm nhôm / bạc<br></p>

Niêm nhôm / bạc

Cung cấp niêm nhôm/bạc, ứng dụng niêm trong tuýp nhựa, phù hợp các yêu cầu sản phẩm khác nhau.
<p>Hangtag <br></p>

Hangtag

Cung cấp và in ấn nhãn hang tag ứng dụng làm phụ kiện may mặc. Giá cả cạnh tranh.
<p>Niêm moose<br></p>

Niêm moose

Cung cấp niêm moose, ứng dụng niêm trong tuýp nhựa, phù hợp các yêu cầu sản phẩm khác nhau.
<p>Decal phụ kiện may mặc<br></p>

Decal phụ kiện may mặc

Cung cấp và in ấn nhãn các loại decal phụ kiện may mặc. Giác cả cạnh tranh.
<p>Decal thùng carton <br></p>

Decal thùng carton

Cung cấp và in ấn decal dán thùng carton, kích thước đa dạng, giác cả cạnh tranh.
<p>Decal phụ kiện may mặc<br></p>

Decal phụ kiện may mặc

Cung cấp và in ấn nhãn các loại decal phụ kiện may mặc. Giác cả cạnh tranh.